Årtusendets kärlekshistoria


Trägudars land är Upplandsförfattaren Jan Fridegårds berättelsen om frigörelse och om trälparet som flyr undan vikingahövdingens herravälde.

Underdogperspektivet kom att känneteckna författarskapet hos Jan Fridegård (1897-1968). Han växte upp i en statarfamilj som i Sverige stod bland de lägsta på samhällsskalan och som fick olika jobb på olika gårdar genom att följa jordbrukssäsongens så och skördetider. I lånad kärra drog man från gård till gård med hela sin familj och erbjöd sitt arbete.

Statarfamilj i dramadokumentären ”Jan Fridegård – Ordkonstnären och trälarnas poet”. Foto© Börje Peratt

Statare, dåtidens fattiga näst intill trälar, var utan rättigheter, utan fast bostad och man jobbade för mat och husrum. Ofta innebar det att man fick sova i lador med halm som sängbotten. Fridegård betraktar denna uppväxt som sitt universitet. Se dramadokumentären Jan Fridegård – Ordkonstnären och trälarnas poet. Streama on demand, via Vimeo länk.

Trägudars land – En historia om frigörelse från slaveri

Slaveri är sannolikt lika gammalt som människan. Slavar kännetecknas av att utnyttjas och tvingas till hårt arbete. De flyktbenägna kunde vara bundna, kedjade och inlåsta och under arbete övervakade av vakter. Fångade i en hopplös situation utan möjligheter att komma loss tvingade, att leva under fängelseliknande förhållanden.

Hur är det då idag? Är vi befriade från sådana avarter av mänskligt utnyttjande? Nej knappast. Trafficking och människohandel är vår tids slaveri. På grund av våld, fattigdom, svält, folkvandringar och flyktkatastrofer riskerar människor att hamna i klorna på förhärdade som utsätter människor för svåra faror och där en del del tvingas in i mer eller mindre slavliknande förhållanden. Detta förekommer över hela världen och människor som kämpar för sina drömmar tvingas till prostitution, organiserat tiggeri och uselt betalda jobb. Global Slavery Index, uppskattar att så många som 45,8 miljoner befinner sig i en slaverisituation. Enligt FN omsätter slavhandeln 32 miljarder dollar årligen. En rapport i augusti 2017 nämner Tiotusentals under slavlika förhållanden i Storbritannien.

Trälparet på flykt en scen ur dokumentären om Jan Fridegård. Foto© Börje Peratt

Det som kan skilja denna ”vikingafilm” från andra är att den glorifierar inte vikingen, den förhärligar inte råheten utan tvärtom den är ett drama om två flyende trälar. Som Lasse Svanlund skrev i TM detta är ”Årtusendets kärlekssaga”.

TEXT
Börje Peratt

Källor

Annonser