Barnet från havet

Barnet från havet filmades 1999 som en pilot för att klargöra att vi kan gestalta vikingatiden med allt som krävs. 15 minuters versionen visades på Filmhuset främst inför de som medverkade (ca 150 personer). SFI gav också stöd till redigeringsarbetet.

Den fick ett stort genomslag i press över hela landet. I Cannes uppfattades den som en trailer för en färdig film.

Annonser