Aktörer

HUVUDROLLER
CHRISTOFFER L. JONSSON – Holme
KATJA LINDGREN ANTTILA – Ausi
PETER MÖRLIN – Kettil (HÖVDINGEN)
DANIE WIEVEG – Visa (Gerunns närmaste)


BARN
Svein (Hövdingsson ca 2 – 4 år) ?
EMBLA – Thora (Ausis nyfödda dotter)
FREJA – 11 år

KÄMPAR
SEBASTIAN OLSSON – Stenulf Lång, bäste kämpe
ANDREAS RYLANDER – Arne kämpe
HAMPUS FLORY – Erik kämpe

RIKARD ZETTERQVIST – Arve kämpe
NILS KÄRNEKULL – Kåre (Kettils närmaste)
MAGNE O HAUGEN – Runar

KVINNOR
MARIA HÖRTIN – Amba
DANIE WIEVEG – Visa (Gerunns närmaste)

MANLIGA TRÄLAR
FILIPE LARSSON – Stor
SLAVEN SPANOVIC – Tan

KVINNLIGA TRÄLAR
ELIN GUSTAFSSON – Klegga
LOTTA FORSBERG – Kraka
SALLY PERBO – Disa

Annonser