Plan 2017


Den första filmen i Trägudars Land har underrubrik ”Ausi-trälinnan”, baserade på den första delen i Jan Fridegårds trilogi som gavs ut 1940 och den första delen heter just Trägudars Land .

Delmål är att under hösten producera en trailer och skapa svenska, nordiska och internationella partners som är beredda att gå in med olika medel och finansiering.

Ambitionen är att komma igång med produktion av långfilm 2018. Givet våra erfarenheter, nätverk och bakgrundskunskaper borde det vara möjligt.

I visionen ingår förutom ”Trägudars land” ytterligare två långfilmer, den ena är en tillskriven prolog med arbetsnamn ”Tors söner” baserad på karaktärerna i Trägudars land  och den andra är ”Gryningsfolket” baserade på de två påföljande böckerna i Jan Fridegårds trilogi som är Offerrök (1944) och Gryningsfolket (1949). Förutom film är det redan i böckerna som förberett för en TV-serie.

Språk
Vi kommer att spela in på engelska för att underlätta den internationella distributionen.

 

Annonser