Roller för audition-Trailer: Ausi

AUSI – Trälinnan
Trailer till första filmen i trilogin TRÄGUDARS LAND, NORDEN, VIKINGALAND ÅR 800
”Om trälparet Holme och Ausi och deras kamp för att rädda sitt barn och sin kärlek”

ROLLER

HOLME – Trälsmed, hittebarn och ”styvbror” till hövdingen. (Spelålder 20-30)
AUSI (Ausi) – Ung trälinna och mor till Holmes flickebarn. (Spelålder 20-30)
KETTIL – Vikingahövding, påtvingad ”styvbror” till Holme. (Spelålder 25-35)
GERUNN – Hövdingfru till Kettil och mor till Svein. (Spelålder 25-35)
SVEIN – Hövdingsson ca 4-5 år

KÄMPARNA PÅ KETTILS GÅRD
STENULF – Stor och stark (Spelålder 25-35)
Förebild: Jonny Landenberg
ERIK (Spelålder 25-35)
RUNO (Spelålder 25-35)
ARVE, (Spelålder 25-35)
ARNE, (Spelålder 25-35)
FASTE (Spelålder 25-35)
STIG (Yngre kämpe)
ASK (Yngre kämpe)

TRÄLARNA PÅ KETTILS GÅRD
STOR (Manlig Förtroendeträl) (Spelålder 30-40)
TAN (Manlig Förtroendeträl) (Spelålder 30-40)
FULNER (Manlig Smedhantlangare) (Spelålder 20-30)
DRUMB (Manlig Smedhantlangare) (Spelålder 20-30)
AMBA (Kvinnlig äldre moderlig trälinna) (Spelålder 40-50)
KRAKA (Skvallerkärring) (Spelålder 30-45)
DISA (Yngre trälinna väninnan med Ausi)(Spelålder 16-25)
KLEGGA (kvinnlig träl) (Spelålder 20-30)

Annonser