Synopsis

Vikingahövdingen gör sin styvbror Holme till slav och sätter ut hans nyfödda barn till en säker död. Holme räddar barnet och flyr med barnets mamma, Ausi. Det utvecklas till en livslång kamp för frigörelse. Till denna våldsamma nordiska värld kommer en missionär med budskapet om att alla är lika älskade av Gud. Vikingarnas ASAreligion utesluter att slavar skulle vara likställda med fria. Det leder till en religionsstrid. Också Holme hotas av missionären som förvrider huvudet på hans kvinna med sina tal om Guds kärlek. Holme tvingas kämpa för både sin kvinna och sin frihet och vid det stora vikingablotet ställs allt på sin spets. Vikingahövdingen har aldrig givit upp sina rättigheter till slavparet vilket tvingar fram en slutuppgörelse.

Denna episka nordiska saga som knyter an till Gudfaderns feodala drama och den ståndaktiga råheten hos de ”De sju Samurajerna”, är som en svensk filmkritiker sa: – Årtusendets kärlekshistoria (Lasse Svanlund).

Annonser