Synopsis

Vikinghövdingen gör sin styvbror Holme till slav och hotar att döda Holmes spädbarn med slavkvinnan Ausi. Den som står i vägen för parets flykt riskerar livet. Det utvecklas till en livslång kamp för frigörelse och hämnd. Till denna våldsamma nordiska värld kommer en missionär med budskapet om att alla är lika älskade av Gud. Vikingarnas ASA kultur utesluter att slavar skulle vara likställda med fria. Också Holme som nu uppträder som en fri man hotas av den här mannen i kvinnokläder som förvrider huvudet på hans kvinna. Smeden Holme förstår inte sin höga status bland de fria men smeden ses som en helig man som står nära ASA Guden Tor. Så när han angriper den kristna kyrkan blir han ledare för motståndet. Detta står i konflikt med kungen och Holme förvandlas till fredlös rebell och måste fly igen. Vikingahövdingen ger aldrig upp sina självpåtagna rättigheter till slavparet vilket oundvikligen leder till en slutuppgörelse med ett osäkert resultat. Vem kommer att överleva?

Denna episka nordiska saga som knyter an till Gudfaderns feodala drama och den ståndaktiga råheten hos de ”De sju Samurajerna”, är som en svensk filmkritiker sa: – Årtusendets kärlekshistoria (Lasse Svanlund).

Annonser