Trailer 2017


Återstarten innebar att det kom in engagerade som ansåg att vi skulle starta upp med helt nytt och skapa en ny logo och en ny trailer och vi bestämde att söka medverkande och finansiering parallellt. Rent strategiskt kan det tyckas som allt på en gång. Ja vi ber alla som vill att hoppa på tåget nu.

Bakom kameran
Teamet är det ursprungliga med, Hans Welin och Börje Peratt som byggts på med Lars af Sillen. Mästersmed Rikard Zetterqvist ställer upp för sådana bilder och annat som han kan liksom Lars Lundgren med stuntfolk. Kim Peratt tagit fram en ny logo och arbetar med promotion och en internationell sida för Draupner Film. Där ska i framtiden allt material om filmerna ligga.

Framför kameran
För att få ihop en bra pilot/trailer måste vi finna karismatiska aktörer framför kameran.

Rolltillsättning här.

 

Annonser