Dokumentär

artikel_tragudars_land
Du kan se dramadokumentären Jan Fridegård – OrdkonstnärenVimeo on Demand.
Där hittar du också piloten för Trägudars land, ” Barnet från havet ” med scener som ingår i dokumentären och dessutom bakomfilmen från inspelningarna i Foteviken i Skåne och i Roslagen i Stockholms skärgård.

Börje Peratt
IMDb

Filmaren Länkar

I Jan Fridegårds fotspår – artikel

Jan Fridegård dokumentär – artiklar

Trägudars Land inspelning 1999 – artiklar

Annonser